Medarbejdere

Direktør, socialrådgiver, planlægger Bjørn Christensen

Bjørn Christensens hovedområde er planlægning og evaluering af boligsociale projekter og lokalsamfundsarbejde. Bjørn har endvidere en særlig kompetence på psykiatri og hjemløse­område med fokus på bruger- og medarbejderinvolvering. Bjørn er forretningsfører for Den Boligsociale Fond.

E: bc@kon-kom.dk

M: 2961 6471

Konsulent, partner, cand.pæd. i almen pædagogik Merete Dobusz

Merete Dobusz har gennem flere år arbejdet med metode- og kompetenceudvikling på det sociale område, især inden for socialpsykiatri og ungeområdet. Hun har gennemført forskelli­ge evalueringsopgaver på det socialpsykiatriske område. Konsulentopgaverne er blevet løst med fokus på både bruger- og medarbejderinvolvering i udviklings-processer.

Merete har endvidere en coachuddannelse og tilbyder individuel og teamcoaching til medarbejdere og brugere, og især unge.

E: md@kon-kom.dk

M: 21936324

Partner, Jannik Dobusz

Jannik er tilknyttet som partner i Konsulentkompagniet og er i øjeblikket projektkoordinator på et onlineprojekt samt IT cafe for socialt udsatte. Ansvarlig for IT mm.​

E: jd@boligsocial.dk

M: 60170196
​Projektmedarbejder ved UngtilUng, Troels Vestergaard

E: troels@bodytreatment.dk

​M: 2098999

Freelancer

Socialrådgiver, MPP John M. Nielsen

John Nielsen har en omfattende erfaring med udviklings- og analyseopgaver inden for det sociale område med fokus på socialt arbejde med udsatte grupper. Herunder udsatte børn og unge, stofmisbrugere, sindslidende og hjemløse. John arbejder også med processtøtte og supervision til medarbejdere, som arbejder på dette felt. John har endvidere særlige kompetencer i forhold til boligsocialt arbejde og projektudvikling.

E: jmn@kon-kom.dk

M: 2097 8812

​Konsulent, cand.scient.pol Kasper Schultz

Kasper Schultz har mange års erfaring med udarbejdelse af analysedesign og gennemførelse af analyseprojekter, baseret på en kombinationer af kvalitative og kvantitative metoder. Kasper har omfattende erfaring inden for kommunikationsanalyse herunder udarbejdelse af målgruppedefinerede kommunikationsstrategier. Han har udviklet kvalitetsstyringssystemer med individuelt tilpassede rapporteringsværktøjer, herunder bench mark analyse og Balanced Scorecard rapportering. Kasper arbejder med arbejdsmarkedsområdet og er projektleder for Jobstien.

E: ks@kon-kom.dk​

Freelance, Cand.Mag.Litt.Vid. Siri Hjelm Jacobsen

​Siri Hjelm Jacobsen har gennem flere år arbejdet med værdibaseret formidling og har kompetencer inden for kommunikation af sociale virksomheder og projekter. Siri arbejder med formidlingsstrategi, herunder udvikling af kampagner, tekstudvikling og kommunikation til web samt evalueringsopgaver.

Mobil: 26193686

Freelance, socialrådgiver, cand.scient.soc., Marianne Egedal.

Marianne har en omfattende baggrund på undervisnings- og forskningsområdet indenfor det sociale område. Hos Konsulentkompagniet tilbyder Marianne i sær supervision og medarbejdertræning til enkeltmedarbejdere og grupper.​

E: me@kon-kom.dk

M: 4052377

4_03