Konsulentkompagniet ApS
Bødkervej 28
3100 Hornbæk

[twocol_one]

Virksomheden er baseret på en kombination af erfaring fra praksis og teoretisk viden om relevante metoder på opgaveområderne. Den faglige kompetence afspejles i medarbejdernes forskellige baggrund og erfaring, så gruppen af ansatte til enhver tid fremstår fagligt og metodisk kompetent på et højt niveau.​

Løsninger

Konsulentkompagniet vægter brugernes perspektiv i løsningen af opgaver og har udviklet en række metoder, som understøtter og sikrer brugerinvolvering og styring. ​

Hovedvægten af selskabets opgaver er processuelt orienterede, både som evalueringer, planlægningsopgaver, processtøtte og supervision, metode og kompetenceudvikling samt udviklingsopgaver.​

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Gennem de senere år har selskabet arbejdet med flerårige udviklingsforløb, hvor medarbejder og brugergrupper på det sociale område uddannes og trænes til at opnå en højere kompetence. Indsatsen fungerer samtidig som pilotprojekter for andre med interesse for områderne.​

​Konsulentkompagniet lægger derfor stor vægt på metodeudviklingen i arbejdet, så den løbende forbedres og udvikles i overensstemmelse med de behov, som stilles til opgaveløsningerne.

[/twocol_one_last]