Konsulentkompagniet ApS
Bødkervej 28
3100 Hornbæk

[twocol_one]

Processtøtte og supervision omfatter både flerårige forløb og mere afgrænsede forløb. I processtøtten bliver der ydet konsultation til medarbejdere, beboere, organisationer og institutioner. Supervision bliver givet som ledelsessparring og medarbejder-udvikling, både individuelt og i grupper. Kollegial vejledning bliver anvendt som metode til medarbejderudvikling.​

Eksempler på processtøtte, supervision og kollegial vejledning:​

Regeringens Byudvalg. Processtøtte og metodeudvikling til beboerrådgivere m.fl. i byudvalgsprojekter.

Opdragsgiver: Socialministeriet og Byudvalgsarbejdet​

Hillerød Øst. Processtøtte gennem flere år til lokalsamfundsudvikling i byområdet.

Opdragsgiver: Hillerød kommune

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Opsøgende arbejde i Sundbyerne. Processtøtte og supervision af opsøgende medarbejdere og ungdomsklubber.

Opdragsgiver: Københavns kommune​

Netværksledelse. Kvalitetsudviklingsprojekt for hjemløse.

Opdragsgiver: Formidlingscentret Esbjerg​

Supervision af ungeprojekterne: Tjekpunktet, Hjørnet, Isbryderen, Tovegården og Sputnik.

Opdragsgiver: Projekter og institutioner​

Gruppesupervision for medarbejdere i forskellige kommuner og boligorganisationer.

[/twocol_one_last]