Konsulentkompagniet ApS
Bødkervej 28
3100 Hornbæk

[twocol_one]

Direktør, socialrådgiver, planlægger Bjørn Christensen

Bjørn Christensens hovedområde er planlægning og evaluering af boligsociale projekter og lokalsamfundsarbejde. Bjørn har endvidere en særlig kompetence på psykiatri og hjemløse­område med fokus på bruger- og medarbejderinvolvering. Bjørn er forretningsfører for Den Boligsociale Fond.

E: bc@kon-kom.dk

M: 2961 6471

Konsulent, partner, cand.pæd. i almen pædagogik Merete Dobusz

Merete Dobusz har gennem flere år arbejdet med metode- og kompetenceudvikling på det sociale område, især inden for socialpsykiatri og ungeområdet. Hun har gennemført forskelli­ge evalueringsopgaver på det socialpsykiatriske område. Konsulentopgaverne er blevet løst med fokus på både bruger- og medarbejderinvolvering i udviklings-processer.

Merete har endvidere en coachuddannelse og tilbyder individuel og teamcoaching til medarbejdere og brugere, og især unge.

E: md@kon-kom.dk

M: 21936324

Partner, Jannik Dobusz

Jannik er tilknyttet som partner i Konsulentkompagniet og er i øjeblikket projektkoordinator på et onlineprojekt samt IT cafe for socialt udsatte. Ansvarlig for IT mm.​

E: jd@boligsocial.dk

M: 60170196