Konsulentkompagniet ApS
Bødkervej 28
3100 Hornbæk

[twocol_one]Familieprojektet i SlagelseKonsulentkompagniet har evalueret Familieprojektet i Slagelse. Rapporten kan downloades her.

Mentorprojektet på Lolland

Mentorprojektet på Lolland er et fireårigt projekt med fokus på at fremme det rummelige arbejdsmarked. Projektet har været et samarbejde mellem Frelsens Hær, Lolland Kommune og Den Boligsociale Fond og er støttet af Indenrigs- og Socialministeriet.

Formålet med projektet har været, at hjælpe mennesker med problemer udover ledighed med at komme ud på det ordinære arbejdsmarked. Mentorerne er redskabet til at hjælpe disse mennesker der har både sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

Mentorprojektet har uddannet mentorer og organiseret samarbejdet mellem virksomhed, mentor og ansat, så der har været et sikkerhedsnet under de virksomheder, som har påtaget sig opgaven med at hjælpe disse mennesker hen til arbejdslivet.

Du kan læse mere i projektets konferencerapport, som kan læses her.

Projekt Vendepunkter

Konsulentkompagniet har afsluttet evalueringen af LAP Københavns Projekt Vendepunkter – en recoveryorienteret tilgang. Rapporten kan downloades her​​

COMMUNITY CAPACITY BUILDING

Konsulentkompagniet har udgivet en rapport om Community Capacity Building til inspiration for de kommuner og boligorganisationer, som i de kommende år skal gennemføre en række sociale og forebyggende indsatser i socialt belastede boligområder.

Community Capacity Building er i en amerikansk sammenhæng blevet udviklet til metoden “Opbygning af Social Kapacitet” af National Community Development Institute i Oakland.

Metoden omfatter et samlet forløb i lokalsamfund fra forberedelse af projekter til gennemførelse af social forandring. Den grundlæggende tanke er at støtte de udsatte lokalsamfund, så de selv kan håndtere de udfordringer, som de står overfor gennem at forstærke deres eksisterende samlede kapacitet. I USA har man gennem en del år arbejdet med den strategi i lokalsamfund, som især har været præget af fattigdom og mange farvede beboergrupper.[/twocol_one] [twocol_one_last]

At skabe social forandring gennem udvikling af den eksisterende kapacitet i et lokalsamfund forudsætter et tæt samarbejde mellem kommuner, boligorganisationer og beboere, som omfatter:​

Udvikling af de menneskelige ressourcer

Organisatorisk udvikling

Udvikling af de institutionelle og lovgivningsmæssige rammer​

Rapporten er baseret på en studietur til San Francisco området, og indeholder en grundig beskrivelse af selve metoden, og en række eksempler på boligområder, hvor metoden anvendes.​

Rapporten kan downloades her:​

Nærmere oplysninger John M. Nielsen eller Bjørn Christensen på tlf. 49 70 45 55​

Et blik på socialpsykiatrien i Albertslund​

Konsulentkompagniet har afsluttet en evaluering af socialpsykiatrien i Albertslund kommune, som har dannet grundlag for kommunens nye virksomhedsplan for socialpsykiatrien. Rapporten fokuserer på om der arbejdes recoveryorienteret i kommunens socialpsykaitriske team.​

Rapporten ”Et blik på socialpsykiatrien i Albertslund” kan downloades her.

[contact-form-7 id=”52″ title=”Contact form 1″]

[/twocol_one_last]