Konsulentkompagniet ApS
Bødkervej 28
3100 Hornbæk

[twocol_one]

Konsulentkompagniet bliver både rekvireret til og initierer egne udviklingsopgaver. Udviklingsopgaverne er hovedsageligt baseret på bruger eller beboerinvolvering i projektarbejdet. Opgaverne har ofte projektform, hvor virksomheden både kan varetage ledelse og/eller faglig konsulentbistand. Ikke mindst på by og boligområdet har Konsulentkompagniet mange erfaringer med udviklingsopgaver.​

Udviklingsopgaver kan have et metodemæssigt sigte, et konkret fagligt sigte eller et mere alment sigte. Opgaverne løses altid i et tæt samarbejde med rekvirenten og andre interessenter for at tage højde for en mulig forankring efter projektperioden.​

Eksempler på udviklingsopgaver:​

Socialt Partnerskab Sundbyvester. Projekt i Puljen om Nye veje i by og boligpolitikken. Partnerskab med boligorganisation, kommune og frivillighedsorganisation om arbejdet med borgere uden for hovedstrømmen.

Opdragsgiver: Integrationsministeriet​

Naput” og “Sjaj.” Udvikling af arbejdsmetoder til aktivering af langtidsledige sigøjnere i Helsingør kommune.

Opdragsgivere: Helsingør kommune og Socialministeriet​

Klubben, Dragsholm kommune. Pædagogisk udviklingsprojekt om børneinvolvering i fritidsklub.

Opdragsgiver: Dragsholm kommune

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Mjølnerparken, København. Nye samtaler.”Udviklingsprojekt om beboere fra forskellige etniske gruppers deltagelse i arbejdet i boligområdet.

Opdragsgiver: Boligselskabet Lejerbo​

“Bo sundt.” Sundhedsforebyggelse i tre boligområder i Frederiksborg Amt. Udvikling af særlige sundhedsfremmende metoder, bl.a. kursus for beboere som igangsættere – håndbog i metoder.

Opdragsgiver: Boligselskabet Lejerbo​

EU-netværk. Transnationalt netværk om “Nye europæiske strategier til integration af sigøjnere” med spansk og svensk deltagelse. Konsulentkompagniet er kontraktholder.

Opdragsgiver: EU Kommisionen​

Vi kan – vil vil.”Jobtræningsprojekt for marginaliserede ledige dagpengemodtagere.

Opdragsgiver: SID Helsingør

[/twocol_one_last]