Konsulentkompagniet ApS
Bødkervej 28
3100 Hornbæk

Profil​

Konsulentkompagniet er en kooperativ, uafhængig udviklings- og vidensvirksomhed. Selskabet ejes af virksomhedens ledelse​

Selskabet blev stiftet i 1987 og er hjemmehørende i Hillerød. Konsulentkompagniet har i en lang årrække beskæftiget sig med forskellige opgaver på velfærdsområdet.​

​Virksomhedens vigtigste faglige områder er:​

  • Metode og kompetenceudvikling
  • Det boligsociale område
  • Udsatte sociale grupper
  • Børn og unge
  • Arbejdsmarkedsområdet
  • Andre etniske gruppe

 

Konsulentkompagniet bliver benyttet af en række danske og enkelte internationale kunder. Selskabet udfører opgaver for staten, amter, kommuner, boligorganisationer, brugerorganisationer og private virksomheder.​

Den Boligsociale Fond har til formål at udvikle, igangsætte og drive tilbud for socialt udsatte mennesker, hvor Konsulentkompagniet er sekretariat for den almennyttige forening.​

Konsulentkompagniet er et anpartsselskab organiseret med en bestyrelse og direktør. Medarbejderne er en fast stab på 4 ansatte samt et varierende antal projektansatte konsulenter.​