Konsulentkompagniet ApS
Bødkervej 28
3100 Hornbæk

[twocol_one]

Konsulentkompagniets udviklingsopgaver varierer, fra traditionel undervisning af studerende over undervisning af frivillige i boligområder til egentlig metode og kompetenceudvikling for særlige medarbejdergrupper. ​

Forløbene kan foregå som temadage eller todages seminarer, hvor hovedvægten ligger på samarbejde og organisationsudvikling (i for eksempel et boligområde) eller som en proces for en større gruppe medarbejdere over flere gange (eksempelvis kursusforløb for beboerrådgivere).​

På metode og kompetenceudviklingsområdet initierer Konsulentkompagniet ofte opgaverne gennem et selvstændigt forberedende udviklingsforløb.​

Eksempler på udviklingsopgaver:​

Udvikling af arbejdsmetoder i boligsocialt arbejde i botilbudet Planetstien.

Opdragsgiver: Frederiksborg Amt

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Metode og kompetenceudvikling sforløb for medarbejdere i social og sundhedsforvaltninger, der arbejder med psykisk syge. Toårigt forløb i Ballerup og Glostrup kommuner samt fem kommuner i Frederiksborg Amt.

Opdragsgiver: Socialministeriet og kommunerne​

Metode og kompetenceudvikling i fordomsfri pædagogik for medarbejdere i et antal daginstitutioner på Nørrebro, København.

Opdragsgiver: Københavns kommune​

Kompetenceudviklingsforløb for værkstedsledere på revalideringsvirksomhed i København.

Opdragsgiver: Væksthuset, København​

Opdragsgiver: Kommuner og Boligorganisationer​

Kollegial vejledning. Anvendes som metode til udvikling af medarbejderes faglige kompetence.

Opdragsgiver: Kommuner og institutioner

[/twocol_one_last]