Konsulentkompagniet ApS
Bødkervej 28
3100 Hornbæk

[twocol_one]

Evalueringerne omfatter både procesevaluering og resultatevalueringer. De kvalitative evalueringsmetoder bliver vægtet, men virksomheden mestrer tillige de mere omfattende kvantitative evalueringer. Brugeroplevelser og synspunkter indgår i evalueringerne.​

Evalueringerne foregår på forskellige niveauer og inden for forskellige områder. De kan indgå som en del af et udviklingsforløb, enten som afsæt for udviklingsarbejdet eller som en del af indsatsen som en procesevaluering. Større evalueringsopgaver gennemføres ofte i samarbejde med andre virksomheder.​

Eksempler på evalueringer:​

Flexboliger.
​Nye former for botilbud til mennesker med psykiske sygdomme.

Opdragsgiver: Frederiksborg Amt​

Anbragte børns fritid.
​Undersøgelse af anbragte børn og unges muligheder uden for børnehjemmet.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Kofoeds skoles arbejde med socialt udsatte grønlændere.

Opdragsgiver: Socialministeriet​

Kirkens Korshærs natvarmestuer.
​Evaluering over tid af fire natcafeer i København, Århus, Aalborg og Odense – omfattende observationer, kvalitative interviews og formidling.

Opdragsgiver: Socialministeriet​

Psykiatrisk jobkonsulent.
​Evaluering af ordning under Koordinationsudvalget for kommuner i Frederiksborg amts vestlige del om jobkonsulentordning for psykisk syge medborgere.

Opdragsgiver: Formidlingscenter Vest​

Det Rullende Værested, Silkeborg kommune.
​Procesevaluering af projektet over to år med interview af unge og forældre samt dialog med medarbejdere.

Opdragsgiver: Silkeborg kommune​

Flyvende Korps, Hedebocentret, Ringkøbing.

[/twocol_one_last]