Konsulentkompagniet ApS
Bødkervej 28
3100 Hornbæk

[twocol_one]

Projektmedarbejderstilling ledig. Se vedhæftede opslag og funktionsbeskrivelse

Nyt projekt
Konsulentkompagniet er indgået i et partnerskab med SIND Hillerød-Allerød, Den Boligsociale Fond og Hillerød kommunes center for socialpædagogik og psykiatri om et projekt til forebyggelse af psykisk sårbarhed hos unge mellem 18 og 35 år – Onlinenetværksskabelse. Se vedhæftede projektbeskrivelse.
Flere oplysninger: Kontakt Bjørn Christensen – mobil 29616471
Velværekursus
Konsulentkompagniet gennemfører for Den Boligsociale Fond et nyt kursus om velvære for mennesker med egne erfaringer fra psykisk sårbarhed. Formålet med kruset er at give deltagerne redskaber og viden, så de efterfølgende kan arbejde som frivillige.
Body Treatment I/S
Konsulentkompagniet er indgået i et partnerskab med Body Treatment I/S om udvikling af en portal med tilbud om sundhed og ernæring, i form af skræddersyede individuelle programmer om fysisk træning og ernæring. Se nærmere på www.bodytreatment.dk
Flere oplysninger: Kontakt Jannik Dobusz 60170196

Undervisning af medarbejdere med brugerbaggrund

Konsulentkompagniet gennemfører i samarbejde med LAP København et undervisningsforløb for nyansatte medarbejde i Region Hovedstadens psykiatri med de formål at klæde de nye medarbejdere på til arbejdet på udvalget psykiatriske afdelinger, som et led i et recoveryprojekt, som Psykiatrien i regionen har iværksat.

Evaluering af ungdomshus, Vordingborg​
Konsulentkompagniet har evalueret ungdomshuset, ”Birdhouse” i Vordingborg med det formålat få belyst, hvorvidt ungdomshuset har påvirket ungdomskulturlivet i Vordingborg Kommune, og hvordan det har virket som et supplement til det eksisterende fritidsliv.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Det bærende element for ungdomshusets aktiviteter er, at de laves af unge, med unge. Aktiviteterne er båret af engagement, interesse og ihærdighed.​

Evalueringen viser, at udfordringerne for de unge i ”Birdhouse” primært ligger i at fastholde og bevare den særlige ungdomskultur og de værdier, Birdhouse repræsenterer, og samtidig skabe interesse hos flere unge for at bruge stedet – både for at skabe en mere mangfoldig brugergruppe og for at involvere unge fra kommunens yderområder.

Yderligere oplysninger kontakt Ole Hammer – oh@boligsocial.dk.

Familienetværket

Konsulentkompagniet har indgået aftale med Den Boligsociale Fond om udvikling af nyt projekt på Lolland – Familienetværket.

Projektet har til formål at støtte udsatte familier i et selvorganiseret netværksarbejde.​

Yderligere oplysninger kontakt Merete Dobusz – md@kon-kom.dk

Velværecoach

Konsulentkompagniet har udviklet et nyt uddannelsestilbud for tidligere og nuværende psykiatribrugere som velværecoach.

Uddannelsen gennemføres til efteråret 2013 i Nordsjælland. I tilknytning til uddannelsen organiseres et netværk som deltagerne kan bruge som ramme for et arbejde som frivillig velværecoach.​

Yderligere oplysninger kontakt Merete Dobusz – md@kon-kom.dk

[/twocol_one_last]