Konsulentkompagniet ApS
Bødkervej 28
3100 Hornbæk

[twocol_one]

Opgaverne udgør en bred vifte. Konsulentkompagniet har især udviklet planlægningsmetoder på to områder. Helhedsplaner i forbindelse med Byudvalget – gennemført for boligselskaber samt planlægning af særlige boligsociale – tilbud til udsatte grupper som psykisk syge og misbrugere.​

Konsulentkompagniet har bistået brugergrupper med organisering af egne projekter og undervist i planlægning af projektarbejde.​

Eksempler på opgaver:

Frivilligt socialt arbejde. Analyse af udviklingsmuligheder på det frivillige sociale område.

Opdragsgiver: Århus kommune, Familieafdelingen​

Den Boligsociale Fond. Planlægning af boligsocialt tilbud til svært psykisk syge i Frederiksborg Amt.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Behovet for telefonrådgivning til forebyggelse af stofmisbrug.

Opdragsgiver: Sundhedsstyrelsen​

Gaderummet. Alternativt tilbud til hjemløse unge i København.

Opdragsgiver: Københavns kommune​

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Evaluation Guidelines.

Opdragsgiver: European Monitoring Center, Lissabon​

Sammenhæng og helhed i indsatsen over for truede unge mellem kommunale sektorer.

Opdragsgiver: Silkeborg kommune​

Boliger til mennesker med særlige behov. Bistand til kommuner og

andre bygherrer om oprettelse og drift af særlige boliger.

Opdragsgiver: Græsted-Gilleleje kommune, Den Boligsociale Fond

[/twocol_one_last]